Μην παραδοθείς...

Μην παραδοθείς...

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΚΡΑΤΙΚΑ ΧΡΕΗ Στα 9,4 τρισ. ευρώ στην Ευρωζώνη


Στο 92,9% του ΑΕΠδιαμορφώνεται η μάζα των κρατικών χρεών σε επίπεδο Ευρωζώνης, ενώ καταγράφονται τεράστιες αποκλίσεις σε σχέση με τους στόχους που έθετε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, για τη διαμόρφωση του κρατικού χρέους μέχρι το 60% του ΑΕΠ.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γιούροστατ, που αφορούν στο Α' τρίμηνο του 2015:
-- Στα κράτη της Ευρωζώνηςτο χρέος φτάνει στα 9,43 τρισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο92,9% του ΑΕΠ. Στο σύνολο της ΕΕ διαμορφώνεται στα 12,4 τρισ. ευρώ ή στο 88,2% του ΑΕΠ. Το μερίδιο της Ευρωζώνης φτάνει στο 76% του συνολικού χρέους στην ΕΕ.
-- Σε ό,τι αφορά τη σχέση του κρατικού χρέους ως προς το ΑΕΠ, τα μεγαλύτερα ποσοστά έχουν ως εξής: Ελλάδα 168,8%,Ιταλία 135,1%, Πορτογαλία129,6%. Στη Γερμανίαεμφανίζεται στο 74,4% και στηΓαλλία στο 97,5%.
-- Σε απόλυτα μεγέθη, την «πρωτιά» κατέχει η Γερμανία με 2,2 τρισ. ευρώ. Στα 2,1 τρισ. καταγράφεται το κρατικό χρέος στη Γαλλία και στα 2,2 τρισ. στην Ιταλία.
-- Το κρατικό χρέος της Ελλάδας διαμορφώνεται στα301,5 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 3,2% του συνολικού χρέους της Ευρωζώνης. Σε σχέση με το Δ' τρίμηνο του 2014 εμφανίζεται μείωση ύψους 13,5 δισ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην επιστροφή των αδιάθετων αποθεματικών που προορίζονταν για τις τράπεζες, αλλά και στο «πάγωμα» της εκταμίευσης των δόσεων από την ΕΕ και το ΔΝΤ.