Μην παραδοθείς...

Μην παραδοθείς...

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Φορτώνουν τα σπασμένα του κεφαλαίου στις πλάτες του λαού


Αμεσα συνδεδεμένο με το υπό διαμόρφωση τρίτο μνημόνιο το νομοσχέδιο που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή

Αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την υπό διαμόρφωση νέα δανειακή σύμβαση και βέβαια με το τρίτο μνημόνιο που θα τη συνοδεύσει, είναι το νομοσχέδιο με το δεύτερο πακέτο των «προαπαιτούμενων» αντιλαϊκών μέτρων που κατατέθηκε χτες στη Βουλή και το οποίο συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια, με τη γνωστή απαράδεκτη διαδικασία του «κατεπείγοντος».
Υλοποιώντας όσα συμφωνήθηκαν στην Απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, το νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης προωθεί την ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ για την «εξυγίανση» και την ενίσχυση των τραπεζών, καθώς και το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον οποίο περιλαμβάνονται και μέτρα επιτάχυνσης τωνπλειστηριασμών και μάλιστα με τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντα των τραπεζών και των μεγαλομετόχων τους (ειδικά για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, βλ. το άρθρο στις σελ. 6-7).
Την ίδια ώρα, τα «κόκκινα» δάνεια στις τράπεζες απογειώνονται σε νέα ύψη, σε μια εξέλιξη που φέρνει προ των πυλών την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζικών ομίλων με «φρέσκα» κεφάλαια και μάλιστα σε συνδυασμό με τις εκτενείς αναδιαρθρώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Να σημειωθεί ότι το ύψος της νέας δανειακής σύμβασης, που επίσης θα φορτωθεί στις πλάτες του λαού, θα καθοριστεί και από τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν για τη διάσωση και «εξυγίανση» των τραπεζικών ομίλων.

Οι διατάξεις για τις τράπεζες
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και την «εξυγίανσή» τους, σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ («Bank Recovery and Resolution Directive - ΒRRD»), γύρω από τα ζητήματα του επιμερισμού της χασούρας μεταξύ των αστικών τάξεων, αλλά και μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου στο εσωτερικό τους.
Πρόκειται για τη διάσωση των τραπεζών με «ίδια μέσα», όπως με την άντληση φρέσκων κεφαλαίων από τις αγορές, δυνατότητα συγχώνευσης μέρους ή και ολόκληρης της τράπεζας με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, «κούρεμα» των μετοχών, αλλά και ανασφάλιστων καταθέσεων για ποσά πάνω από 100.000 ευρώ. Στη συνέχεια και μετά την εξάντληση αυτών των πηγών της στήριξης, αναλαμβάνονται από τα εθνικά ταμεία διάσωσης και κατόπιν από τον ενιαίο μηχανισμό της ΕΕ. Να σημειωθεί ότι τα προβλεπόμενα ταμεία εγγυήσεων, τόσο σε επίπεδο ελληνικών τραπεζών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, βρίσκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης. Σ' αυτό το πλαίσιο, οι όποιες «εγγυήσεις» δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των καταθέσεων, πολύ περισσότερο στο ενδεχόμενο σημαντικών κλυδωνισμών.
Μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
-- Τυχόν συμμετοχή του κράτους στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών «ασκείται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια». Σ' αυτό το πλαίσιο, η κρατική συμμετοχή επιστρέφεται στους ιδιώτες μετόχους, «μόλις το επιτρέψουν οι εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες».
-- Ο σχεδιασμός για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών βρίσκεται σε«αντιστοιχία με τα μακροοικονομικά δεδομένα και την εκάστοτε οικονομική συγκυρία». Σ' αυτό το πλαίσιο, προβλέπονται μέτρα έγκαιρης παρέμβασης για την αποτροπή της εξάπλωσης των κινδύνων και των κλυδωνισμών.
-- Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές μπορούν να δώσουν εντολή γιαπώληση τράπεζας σε άλλο όμιλο, να προχωρήσουν σεδιαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων (κατά το πρότυπο της «καλής» και «κακής» τράπεζας), στην «αναδιάρθρωση του παθητικού», στο οποίο περιλαμβάνεται το κούρεμα των καταθέσεων και άλλων στοιχείων, ή να προχωρήσουν σε οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω μέτρων.
-- Προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των υπό εξυγίανση τραπεζών. Τέτοιες π.χ. μπορεί να είναι η πώληση θυγατρικών εταιρειών. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το σχέδιο ανάκαμψης αφορά σε κάθε επίπεδο του τραπεζικού ομίλου (μητρική, θυγατρικές, σημαντικά υποκαταστήματα). Μάλιστα, για την εξυγίανση θυγατρικών (όπως των ελληνικών τραπεζών στη νοτιοανατολική Ευρώπη), προβλέπεται η από κοινού κατάρτιση σχεδίων με τις κατά τόπους κρατικές αρχές.
-- Ειδική αναφορά γίνεται στο ενδεχόμενο «ταχείας επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ιδρύματος». Ως τέτοιες προσδιορίζονται ιδιαίτερα η «τάση επιδείνωσης της ρευστότητας του ιδρύματος», η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείωνκ.ά.
-- «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συστημικής κρίσης», το ελληνικό κράτος μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα «κεφαλαιακής στήριξης»και στη συνέχεια να μεταβιβάσει το ποσοστό στους ιδιώτες.
-- Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το ελληνικό ταμείο εγγυήσεων για τις τράπεζες έχει ως «ενδεικτικό στόχο» να συγκεντρώσει μέχρι το τέλος του 2024 ποσά που θα αντιστοιχούν«τουλάχιστον το 1% των εγγυημένων καταθέσεων όλων των ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα». Τα ποσά αυτά θα εισφερθούν σταδιακά από τις τράπεζες, ωστόσο είναι φανερό ότι δεν πρόκειται να επαρκέσουν στην περίπτωση εκδήλωσης «συστημικής κρίσης».

Απροκάλυπτος κυβερνητικός εμπαιγμός για τους πλειστηριασμούς
Την ίδια ώρα, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πλαίσιο προστασίας απέναντι στους πλειστηριασμούς, ούτε καν για την πρώτη κατοικία των λαϊκών νοικοκυριών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μέχρι το τέλος του 2015 «θα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή διάταξη για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων». Μέχρι τότε, μιλούν για «de facto» προστασία...
Είναι φανερό ότι το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών, το οποίο θα υποστηριχτεί και από τη νέα δανειακή σύμβαση από την πλευρά της τρόικας, θα προβλέπει και τη μεταφορά «κόκκινων» και άλλων προβληματικών δανείων σ' ένα νέο οργανισμό, που θ' αναλάβει τη διαχείρισή τους. Από τη μια πλευρά, οι τράπεζες θα ενισχύσουν τα κεφάλαια με την πώληση των εν λόγω «προβληματικών» δανείων και από την άλλη θ' απαλλαγούν από τα βαρίδια. Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένα σενάρια, ο νέος οργανισμός που θα αναλάβει τα «προβληματικά» δάνεια των τραπεζών θα είναι το υπό διαμόρφωση Ταμείο ιδιωτικοποιήσεων.
Παράλληλα, ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνειδιατάξεις στήριξης των τραπεζών κατά τη διαδικασία των πλειστηριασμών, αναβαθμίζοντας τη θέση τους έναντι άλλων, όπως οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οφειλές προς εργαζόμενους κ.ά.
Αποκαλυπτικό είναι και το γεγονός ότι ως πρώτη τιμή προφοράς για τους πλειστηριασμούς ακινήτων ορίζεται η εμπορική αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης, αντί της κατά πολύ υψηλότερης αντικειμενικής τιμής που ισχύει σήμερα.
Σ' αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαία η χτεσινή ανακοίνωση από την«Ελληνική Ενωση Τραπεζών», σύμφωνα με την οποία, «οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θα συνεχίσουν, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, να παρέχουν προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4224/2013)»...