Μην παραδοθείς...

Μην παραδοθείς...

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Του… Αγίου Ποτέ

 

Της Κάλι Καρά

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) στηρίζοντας τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων, κάθε χρόνο υιοθετεί ψήφισμα με το οποίο αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, υπογραμμίζοντας κάθε χρόνο την ανάγκη να αλλάξουν οι πολιτικές για να επιτευχθεί αυτή η ισότητα!

Όμως, παρά τις μεγαλοστομίες και παρά τις «δράσεις» που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη, χρόνο με το χρόνο οι αριθμοί παραμένουν αμείλικτοι, όταν καταγράφουν τη ζωή των γυναικών του καθημερινού μόχθου.

Σε τι θα μπορούσε να διαφέρει και το φετινό ψήφισμα, όταν η Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην ΕΕ που δημοσιοποιήθηκε στις 14/04/2014, ακτινογραφεί την κατάσταση των γυναικών στην «Ευρωπαϊκή Ένωση των Λαών», στο «Κοινό μας Σπίτι», για το 2013:

  • Οι γυναίκες εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης (32% έναντι 8,2% των ανδρών) και διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους για να αναλάβουν τη φροντίδα τρίτων προσώπων. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να ανέρχεται σε 39% η απόκλιση μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις. Οι χήρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες, κυρίως μητέρες, αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, ενώ πάνω από το ένα τρίτο των μονογονεϊκών οικογενειών έχουν ανεπαρκή έσοδα. Παρά το γεγονός ότι το 60% των πτυχιούχων πανεπιστημίων είναι γυναίκες, οι γυναίκες αυτές εξακολουθούν να λαμβάνουν για κάθε ώρα εργασίας αμοιβή χαμηλότερη κατά 16% από εκείνη των ανδρών.

  • Αν και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει αυξηθεί, ανέρχεται μόλις σε 63% έναντι 75% για τους άνδρες.

  • Οι γυναίκες συνεχίζουν να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της μη αμειβόμενης εργασίας στο νοικοκυριό και την οικογένεια. Οι γυναίκες αφιερώνουν, κατά μέσο όρο, 26 ώρες την εβδομάδα για τη φροντίδα των παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού, ενώ οι άνδρες εννέα ώρες.

  • Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να καταλάβουν ανώτερες θέσεις στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

  • Μία στις τρεις γυναίκες (33%) έχει υποστεί σωματική ή και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών.

Το πιο αποκαλυπτικό, όμως, βρίσκεται στη ρητή αναφορά στην εισαγωγή της έκθεσης ότι, σύμφωνα με το σημερινό ρυθμό προόδου, θα χρειαστούν περίπου τριάντα χρόνια για να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για διαμόρφωση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 75%, εβδομήντα χρόνια για να γίνει πραγματικότητα η ίση αμοιβή και είκοσι χρόνια για να επιτευχθεί ισοτιμία στα Εθνικά Κοινοβούλια (τουλάχιστον 40% για τους εκπροσώπους κάθε φύλου). Δηλαδή του… Αγίου Ποτέ.

Οι γυναίκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας θα συνειδητοποιήσουν γρήγορα ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν από τις αυταπάτες ότι με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, μέσα στο «σπίτι των κεφαλαιοκρατών» την ΕΕ ή τα «έξυπνα μείγματα πολιτικής» αλά ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, θα τους επιστρέψουν όσα τους έκλεψαν, θα τους εξασφαλίσουν τις σύγχρονες λαϊκές τους ανάγκες, θα τους αναγνωριστούν τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, θα απολαύσουν τον πλούτο που παράγουν και τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το τέλος στα βάσανα, την ανεργία, την ανασφάλεια, τη φτώχεια και την ανισότητα, θα 'ρθει όταν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες με την πάλη τους έρθουν σε ρήξη με την ΕΕ, το κεφάλαιο και την εξουσία τους και με όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. 

“902.gr” Παρασκευή 13 Μάρτη 2015